Collection: Jef Albea

Hindi matatawarang likhang sining ang ipinapamalas ng  Manila-based artist na si Jef Albea at ngayo’y nagmamarka na rin maging sa international community  kasunod ng kanyang  sold-out New York art exhibit kamakailan. Labindawalang taon ang iginugol bilang isang  fashion designer, hindi na bago para kay Jef ang glitz at  glamour sa naglalakihang fashion events sa  London, New York, India at Dubai.

WORKS